Hur ska vi komma ifrån prestationshetsen och smalhetsidealet? Kan man lära sig att fokusera på det positiva med kroppen; på allt den kan, orkar och erbjuder? Går det att träna feministiskt? Kom med och prata om kroppen och träning ur ett feministiskt perspektiv! Undertecknad deltar i egenskap av psykolog och sakkunnig i ungdomars och unga vuxnas psykiska mående.

Efter diskussionen får vi delta i ett träningspass med fantastiska Sara Dahlström, även känd på Instagram som Fitnessfeministen. ”Du blir inte lycklig av att göra något du hatar”.

https://www.facebook.com/events/1106824596470346